Farhana Macarimbang
macarimbangfar@gmail.com
East Poblacion, Baloi Lanao del Norte, 9217, Philippines

Farhana A. Macarimbang, LPT, MAEd

Disbursing Officer

Education

  • Baloi Central Elementary School, 2005
  • MSU Baloi Community High School, 2009
  • Bachelor of Art in Filipino, MSU-Main Campus Marawi City, 2013
  • MAEd Filipino, St. Michael's College, 2020

Specializations

  • Filipino and Lingguwistika

Subjects Taught

  • Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
  • Understanding Culture, Society and Politics
  • Pagbasa at Pagsusuri ng ibat ibang tekstong Tungo sa Pananaliksi
  • Filipino sa Piling Larang-Akademik